Teaching staff

Mrs Bramble Head teacher
Mrs Bramble Head teacher

Mrs Inwood Early Years
Mrs Inwood Early Years

Mrs Clucas Years 1 and 2
Mrs Clucas Years 1 and 2

Mrs Cahill Years 3 and 4
Mrs Cahill Years 3 and 4

Miss Cross Years 3 and 4
Miss Cross Years 3 and 4

Mrs Murphy Years 5 and 6
Mrs Murphy Years 5 and 6

 

 

 

 

 

 

 

 

Miss Hardy Early Years
Miss Hardy Early Years

Mrs Ovey Years 1 and 2
Mrs Ovey Years 1 and 2

Miss Clarke Years 3 and 4
Miss Clarke Years 3 and 4

Mr Baker Years 5 and 6
Mr Baker Years 5 and 6

Mrs Nash Years 5 and 6
Mrs Nash Years 5 and 6

 

 

Mrs Marsh Deputy Head
Mrs Marsh Deputy Head

Mrs Smith Years 1 and 2
Mrs Smith Years 1 and 2

Mrs Justice Years 3 and 4
Mrs Justice Years 3 and 4

Mrs Butlin Years 3 and 4
Mrs Butlin Years 3 and 4

Mrs Carr Years 5 and 6
Mrs Carr Years 5 and 6

Miss Jardine Years 5 and 6
Miss Jardine Years 5 and 6